ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವಾಯಿದೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಟ್ರಾಯ್

ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿನಗಳ ವಾಯಿದೆಯ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಟ್ರಾಯ್) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳೂ ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 28 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ವಾಯಿದೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಯೂ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ವಾಯ್ದೆಯ ತಲಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಯೋಜನೆ, ವಿಶೇಷ ‌ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋ ಯೋಜನೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಟ್ರಾಯ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎರಡು‌ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಪ್ರಿ-ಪೇಯ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆಯ ದರವನ್ನು 20-30 ರೂ ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಟ್ರಾಯ್ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯಿದೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ದರವನ್ನೂ ತತ್ಸಮಾನವಾಗಿ ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.