ಕರೋನಾ ಕಾಳಜಿ | ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಕುರಿತು ಮಿಥ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಕುರಿತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಶಾಂತಲಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ

One thought on “ಕರೋನಾ ಕಾಳಜಿ | ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಕುರಿತು ಮಿಥ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.