ತಿಳಿಜ್ಞಾನ |ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿರುವ ಗುಟ್ಟೇನು?

ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅವರಿಗಿರಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್‌ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಂಜೆತನ, ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆಗಳು, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗಡ್ಡೆಗಳು – ಇವುಗಳ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್‌ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಗಪತ್ತೆ ವಿಧಾನ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: