ಜಿಪಿಎಸ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾವಾದ: ಸಿ ವಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ

ಅಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ ವಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮೊಡನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪುಕುಳಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಇಂದು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿಯಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್‌ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕ ಟಿ ಆರ್‌ ಅನಂತರಾಮು ಅವರು, ಕಪ್ಪುಕುಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಿ ವಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದು.

ವಿಡಿಯೋ ಒದಗಿಸಿದವರು: ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.