ಜಾಣಸುದ್ದಿ 13 | ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂಗವಾದ ಕಣ್ಣನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು!

ಜಾಗತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ -ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸರಣಿ

  • ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶರ್ಮ, ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರು

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

  • ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವ ಪುರಾವೆ
  • ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
  • ಮೀನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿ