ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈಗಿನಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಬಳಸಿದ್ದರೆ 3200 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು!!

ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ದರ ಊಹೆಗೆ ಮೀರಿದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.