ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಸಮ್ಮೇಳನ | ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕುರಿತು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲ ದಿನ ಟೆಕ್‌ಕನ್ನಡ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು