ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್‌

ಅಮೆರಿಕದ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಜಪಾನಿನ ಒಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಲೀಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ರಾಯಲ್‌ ಸ್ವೀಡಿಷ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ…