ಕೋವಿಡ್‌ -19 ವೈರಸ್‌ | ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ, ‘ದಿ ಟ್ರೂತ್‌ ಅಬೋಟ್‌ ವುಹಾನ್‌’ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಡಾ. ಆಂಡ್ಯ್ರೂ ಜಿ ಹಫ್‌ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬರೆದಿರುವ ‘ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಅಬೋಟ್‌ ವುಹಾನ್‌’ ಪುಸ್ತಕ ನಾಳೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು,…