ಆಮೆಜಾನ್‌, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್‌| ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇರಲಿ ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ

ಇದು ಹಬ್ಬದ ಕಾಲ. ಈ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರಾಟದ ಭರಾಟೆ ಜೋರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಭಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು…