ಸೆ. 17ಕ್ಕೆ ಹೊರಬರಲಿವೆ ಶಿಯೋಮಿಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಲಿವಿಂಗ್‌ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಶಿಯೋಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆ ಇನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಿಯೋಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಹೊಸ…