ಕಚೇರಿ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ನುಸುಳುತ್ತಿರುವ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು

ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಆಫ್‌ ಥಿಂಗ್ಸ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವಕಾಶ. ಇಂರ್ಟನೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆಯುವ ಈ ತಂತ್ರ ಈಗ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳಿಗೆ…