ಬೆಂಗಳೂರು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಂ1. ಟೆಕ್‌ ಹಬ್‌: ಡೀಲ್‌ರೂಮ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಕ್‌ ಪರಿಸರವಿರುವ ನಗರ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು…