ವಾರವೊಂದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಚೀನಾ ಫೋನ್: ಒಪ್ಪೋ A72 5G

ಚೀನಾ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು…

20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್: ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜರ್…!

ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಜನರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಉಂಟು.…