ಸೆಕ್ಷನ್ 370 ರದ್ದು ಚರ್ಚೆ| ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರ

ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೇದಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿವು.…