ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನತ್ತ ಕೆಡಿಎಂ ಗುರಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಕರಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಡಿಎಂ “ಮೇಕ್…