ಇಂದಿನಿಂದ ಹಡಲ್‌ ಕೇರಳ|ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಜ್‌ ಸ್ಟೊನೆಟೊ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ

ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋವಲಂ ಬೀಚ್‌ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ…