ಕರೋನಾ ಕಳಕಳಿ |ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕೈಪಿಡಿ, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಆಂಗ್ಲ ದೈನಿಕ ದಿ ಹಿಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 'ಕೋವಿಡ್‌ 19' ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್‌ ಸೈನ್ಸಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ…