ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 288 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ !

ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್‌ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು…