ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವ ಗೂಗಲ್‌ ನೆಸ್ಟ್‌ ಹಬ್‌ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಆಫ್‌ ಥಿಂಗ್ಸ್‌ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ…