ಟೆಕ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಗೂಗಲ್‌ ಪೇ ಆ್ಯಪ್‌

ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ಇಂಜಿನ್‌ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನೌಕರಿ ಹುಡುಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.…