ಉಚಿತ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಗೂಗಲ್; ನಿಮಗಿರುವ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನು?

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಬಳಕೆದಾರರು 16 ಎಂಬಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ High Quality Images ಗಳನ್ನು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ,…