ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನದ ವಿಶೇಷ| ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ | ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯವಾದ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿ. ಇಂದು ಹಲವು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಉಗಮದ ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ…