ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ಗೂಗಲ್‌ ಡೂಡಲ್‌ ಗೌರವ

ಇಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಗ್ರಾಮ್‌ ಅವರ 166ನೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿನ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ಡೂಡಲ್‌ ರಚಿಸಿ…