20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್: ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜರ್…!

ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಜನರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಉಂಟು.…