ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್‌ ಹೊಸ ಕಿರಿಕ್‌ ನೀತಿ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್‌ 5 ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್‌ ಆಪ್‌ಗಳು

ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್‌ ಹೊಸ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಖಾಸಗಿತನ, ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಿರಕಿರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್‌ನಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ, ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಪ್‌ ಆಯ್ಕೆ…