ತಿಳಿಜ್ಞಾನ |ನೀವು ನಿತ್ಯವೂ ಬಳಸುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ?

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತೇವಾದರೂ ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು,…