ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು…

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಸಮ್ಮೇಳನ |ಕೇಳಿ, ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ವರದಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಸಮ್ಮೇಳನ | ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕುರಿತು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲ ದಿನ ಟೆಕ್‌ಕನ್ನಡ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕುರಿತ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂಥ್‌ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್‌, ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ್‌ ಪ್ರಸಾರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 20-21ರಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಸಮ್ಮೇಳನ…