ಕರೋನಾ ಕಳಕಳಿ|ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೋವಿನ್‌-20 ಆ್ಯಪ್‌

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ…