ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಆ್ಯಪ್ಗಳು

ಜೂನ್ 2ರ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸತತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು…