ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಣಿ ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿದೆ, ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹೊಸ ಕಾರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ!

15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಣಿ‌ ಶುಲ್ಕ ₹600 ರಿಂದ ₹15,000ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆಯಂತೆ! ಅದರ ಬದಲು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು…