ಮನುಷ್ಯ ಸೌರವ್ಯೂಹದಾಚೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ: ನೊಬೆಲ್‌ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕೆಲ್‌ ಮೇಯರ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದಾಚೆಗೆ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಡಿಡಿಯರ್‌ ಕ್ವೆಲಾಜ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೊಬೆಲ್‌ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಮೈಕೆಲ್‌ ಮೇಯರ್‌ ಅಚ್ಚರಿಯ…

ಸೌರವ್ಯೂಹಾದಚೆಗಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಪತ್ತೆ, ವಿಶ್ವದ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್‌

ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್‌ ಸೈನ್ಸಸ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಕೆನಡಾ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡಿನ…