ಭೂ ದಿನದ ವಿಶೇಷ | ಯಾನ್‌ ಆರ್ಥಸ್‌ ಬರ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಹೋಮ್’

ಯಾನ್‌ ಆರ್ಥಸ್‌ ಬರ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ-ಲಾಲಸೆಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾರದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ…

ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನದ ವಿಶೇಷ| ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ | ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯವಾದ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿ. ಇಂದು ಹಲವು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಉಗಮದ ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ…