ರೂ. 4000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೈಕ್‌ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ, ಕಂತು ವಿಳಂಬಿಸಿದರೆ ಓಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ!

ಬುಧವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ರಿವೋಲ್ಟ್‌ ಆರ್ ವಿ 400 ಎಐ ಆಧರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬೈಕ್‌, ವಾಹನಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂತು…