ಮನುಷ್ಯ ಸೌರವ್ಯೂಹದಾಚೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ: ನೊಬೆಲ್‌ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕೆಲ್‌ ಮೇಯರ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದಾಚೆಗೆ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಡಿಡಿಯರ್‌ ಕ್ವೆಲಾಜ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೊಬೆಲ್‌ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಮೈಕೆಲ್‌ ಮೇಯರ್‌ ಅಚ್ಚರಿಯ…

ದೂರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವಂತೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳಂತೆ ಇವೆಯಂತೆ!!

ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌, ಅಮೆಜಾನ್‌ ಸಿಇಒ ಬೆಜೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗದ ಜಾಗವೊಂದನ್ನು…