ಸೌರವ್ಯೂಹಾದಚೆಗಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಪತ್ತೆ, ವಿಶ್ವದ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್‌

ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್‌ ಸೈನ್ಸಸ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಕೆನಡಾ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡಿನ…