ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಗೂಗಲ್‌ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ ಇರಬಹುದು, ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!

ನಿಜದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲವು ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುವುದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಮೂಲಿ. ಈಗ…