ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಫೋನ್‌ಗಳು ಹ್ಯಾಕ್‌; ಆ್ಯಪಲ್‌ಗೆ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ!

ಆ್ಯಪಲ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು…