ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಕಂಪನಿ ಹವಲ್

ಚೀನಿ ಒಡೆತನದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್‌ ಮೋಟಾರ್ಸ್) ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಚೀನಿ…