ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ? ಈ ಮ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಬಹುದು

ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಕರೋನಾವೈರಸ್‌ನ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಇದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ?…