ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಐರನ್‌ ಐಯಾನ್‌ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಲೀಥಿಯಮ್‌ ಐಯಾನ್‌ ತಂತ್ರವಿರುವಂತಹವು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್‌ನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ…