ಸೈಫೈ ದಿನ | ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಹರವು ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈಫೈ

ಜ. 2 ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕ ಐಸಾಕ್‌ ಅಸಿಮೋವ್‌ ಜನ್ಮ ದಿನ. ಐದುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರಹಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಸಿಮೋವ್‌…