ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್‌ ಹಾಡು ಕೇಳಲು ಈ ಆಪ್‌‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಗಾನಕೋಗಿಲೆ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ 92 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾನ್…