ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಪ್‌ | ಲೀಗಲ್‌ ಕಾರ್ಟ್‌, ವಕೀಲರಿಗೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌

ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು, ಕೇಸುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೆಡೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ನಡುವೆ…