ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಬಂತು ಬ್ಯಾಂಡಿಕೂಟ್‌ ಎಂಬ ರೊಬೊಟ್‌; ಕೇರಳ ಯುವ ತಂಡದ ನವೀನ ಆವಿಷ್ಕಾರ

ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಇಂದಿಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದುರಂತ ಕಾಣುವುದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ…