ರೆನೊ ಕ್ವಿಡ್‌ಗೆ ಮಾರುತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ, ಎಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸೋ

ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಣ, ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡುವಂತೆ ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ…