ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ! ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಸುದ್ದಿ!!

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು…