ವಿಂಡೋಸ್‌ 11 ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಉಚಿತವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ವಿಂಡೋಸ್‌ 11ರ ಅಂತಿಮ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ. ನೀವೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು! ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ತನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್‌ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ…