ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಕ್ಯೂ ಅಂತಿಮ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳೇನಿವೆ?

ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನ 15ನೇ ಆವೃತ್ತಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬಳಕೆದಾರನ ಅನುಭವವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು…