ಕರೋನಾ ಕಳವಳ | ಪುಣೆಯ ಮೈಲ್ಯಾಬ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕಿಟ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕಿಟ್‌ ಭರವಸೆ

ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಡಯಾಗ್ನಸ್ಟಿಕ್‌ ಕಂಪನಿ ಮೈಲ್ಯಾಬ್‌ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸಲುಷನ್ಸ್‌ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕಿಟ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1…